Inscrieri Liceul ELF

Liceul Teoretic Elf

Oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019, nivel liceal:

Număr locuri: 25 (1 clasă)
Specializarea: Științe ale naturii & module de pregătire suplimentară
Limba de predare: limba română
Limbi străine: limba engleză și germană/franceză
Criterii de admitere: medie de admitere minimum 8,50; media 10 la purtare în clasele V-VIII; interviul.

 

Calendar Admitere la Liceul Teoretic „Elf”:
până în 23 iunie - completarea formularului de înscriere (online, pe site-ul școlii);
25-27 iunie – interviu în limba engleză (programările vor fi anunțate în data de 23 iunie);
29 iunie - afișarea rezultatelor admiterii la Liceul Teoretic „Elf;
2-6 iulie - depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic „Elf”.

 

FORMULAR PREÎNSCRIERE

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:

OBLIGATORIU:

- carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare.

- copie după actul de identitate sau certificatul de naștere.

FACULTATIV:

- portofoliu educațional - o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni civice, de voluntariat etc.;

 Criterii de admitere: 

- Media de admitere - 8,50;
- Media 10 la purtare pe parcursul anilor de școală anteriori;
- Interviu în limba engleză.

 Detalii despre oferta educațională:

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ