Inscrieri Liceul ELF

Liceul Teoretic Elf

 NOU*  Rezultate admitere clasa a IX-a 2019

În prima etapă de admitere, au fost admiși 24 de elevi în clasa a IX-a (fișier atașat - în subsolul paginii).

 

Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020, nivel liceal:

Număr locuri: 25 (1 clasă)
Specializarea: Științe ale naturii & module de pregătire suplimentară
Limba de predare: limba română
Limbi străine: limba engleză și germană/franceză
Criterii de admitere: medie de admitere minimum 8,50; media 10 la purtare în clasele V-VIII; interviul.

 

 SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR pentru anul școlar 2019-2020:

(ultima actualizare: 24 iunie 2019, ora 16:00)

Etapa I:

- 33 elevi (din care 20 absolvenți ai gimnaziului Elf)

 

Calendar Admitere la Liceul Teoretic „Elf”:

  • până în 25 iunie 2019, ora 15 - completarea formularului de înscriere (online, pe site-ul școlii);
  • 26-27 iunie 2019 – interviu în limba engleză (programările vor fi anunțate în data de 25 iunie);
  • 1 iulie 2019 - afișarea rezultatelor admiterii la Liceul Teoretic „Elf;
  • 2-8 iulie - depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic „Elf”, pentru confirmarea locului

 

FORMULAR PREÎNSCRIERE

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:

OBLIGATORIU:

- carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare.

- copie după actul de identitate sau certificatul de naștere.

FACULTATIV:

- portofoliu educațional - o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni civice, de voluntariat etc.;

 Criterii de admitere: 

- Media de admitere - 8,50;
- Media 10 la purtare pe parcursul anilor de școală anteriori;
- Interviu în limba engleză.

 Detalii despre oferta educațională:

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ (click pe link) 

 

 

 

Conținutul dosarului de înscriere*

 

a) fișa-tip de înscriere la liceu (se eliberează la cerere, de către școala unde elevul a absolvit clasa a VIII-a);

 

b) cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Elf” (se obține de la secretariat);

 

b) cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;

 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

 

d) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

 

e) fișa medicală;

 

f) contractul de școlarizare (însoțit de copii după cărțile de identitate ale părinților);

 

g) achitarea taxei de înscriere în ciclul liceal (400 lei), după semnarea contractului și emiterea facturii.

 

 

 

Membrii comisiei de admitere:

 

Carmen Costina 

Marinela Cîrcu

Szekely-Răfan Stanca

Edith Munteanu