Inscrieri Liceul ELF

Liceul Teoretic Elf

Rezultate admitere în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Elf”:

În urma interviului din 26 iunie 2018, au fost declarați admiși în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Elf următorii elevi:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Școala de proveniență

Media de admitere

1

Oprea M. Carina Andreea

Transylvania College

9.78

2

Popa H. Luca Sergiu

Școala Gimnazială „Ioan Bob”

8.97

3

Cosma C. Andreea

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

8.94

4

Teuțan E. Ștefan Octavian

Col. Național „Emil Racoviță”

8.87

5

Griga R. Simina Mara

Col. Național Pedagogic „Gh. Lazăr”

8.81

6

Gavriș M. Theodora Alexia

Lic.de Info. „Tiberiu Popoviciu”

8.78

7

Vad G.Iulia Ștefania

Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”

8.65

 

În perioada 2-6 iulie 2018, candidații admiși vor depune dosarul de înscriere, pentru confirmarea locului obținut. Depunerea acestui dosar presupune renunțarea la repartizarea computerizată. Program secretariat: orele 8:00-16:00 (la sediul din str. Mihaly nr. 56).

 

Conținutul dosarului de înscriere*

 

a) fișa-tip de înscriere la liceu (se eliberează la cerere, de către școala unde elevul a absolvit clasa a VIII-a, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2018);

 

b) cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Elf” (se obține de la secretariat);

 

b) cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;

 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

 

d) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

 

e) fișa medicală;

 

f) contractul de școlarizare (însoțit de copii după cărțile de identitate ale părinților);

 

g) dovada plății taxei de înscriere – 400 lei, odată pe ciclu de școlarizare;

 

 

 

Membrii comisiei de admitere:

 

Carmen Costina

 

Marinela Cîrcu

 

Szekely-Răfan Stanca

 

Carmen Șoancă

 

Oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019, nivel liceal:

Număr locuri: 25 (1 clasă)
Specializarea: Științe ale naturii & module de pregătire suplimentară
Limba de predare: limba română
Limbi străine: limba engleză și germană/franceză
Criterii de admitere: medie de admitere minimum 8,50; media 10 la purtare în clasele V-VIII; interviul.

 

Calendar Admitere la Liceul Teoretic „Elf”:
până în 23 iunie - completarea formularului de înscriere (online, pe site-ul școlii);
25-27 iunie – interviu în limba engleză (programările vor fi anunțate în data de 23 iunie);
29 iunie - afișarea rezultatelor admiterii la Liceul Teoretic „Elf;
2-6 iulie - depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic „Elf”.

 

FORMULAR PREÎNSCRIERE

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:

OBLIGATORIU:

- carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare.

- copie după actul de identitate sau certificatul de naștere.

FACULTATIV:

- portofoliu educațional - o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni civice, de voluntariat etc.;

 Criterii de admitere: 

- Media de admitere - 8,50;
- Media 10 la purtare pe parcursul anilor de școală anteriori;
- Interviu în limba engleză.

 Detalii despre oferta educațională:

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ