Inscrieri Liceul ELF

Liceul Teoretic Elf

 Etapa a III-a de înscrieri:  *5 locuri disponibile

  • 18 iulie - 1 septembrie 2017, completarea online a formularului de preînscriere;

  • MIERCURI 6 septembrie 2017, a doua etapă de interviuri

    (programarea pe ore va fi comunicată prin email, în cursul zilei de 4 septembrie 2017, părinților care au completat formularul online).

  • 6 septembrie 2017 - publicarea listei finale a elevilor admiși;

  • 6 - 8 septembrie 2017 - candidații admiși vor depune dosarul de înscriere, pentru confirmarea locului obținut.

Formularul de preînscriere rămâne deschis până în data de 1 septembrie 2017 inclusiv: 

FORMULAR PREÎNSCRIERE

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:

OBLIGATORIU:

- carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare.

- copie după actul de identitate sau certificatul de naștere.

FACULTATIV:

- portofoliu educațional - o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni civice, de voluntariat etc.;

 Criterii de admitere: 

- Media de admitere - 8,50;
- Media 10 la purtare pe parcursul anilor de școală anteriori;
- Interviu în limba engleză.

 Detalii despre oferta educațională:

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ