Școala Gimnazială Elf

Taxe și costuri
16Feb

Taxa școlară

* Taxa școlară anunțată pentru anul 2019-2020

Conform art. 5.7 din Contractul de Școlarizare, Departamentul Executiv și Financiar al Liceului Teoretic „Elf” a comunicat taxa de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 până la data de 15 februarie 2019, după cum urmează:

- pentru clasele primare, gimnaziale și liceale:
17.050 lei (1.550 lei * 11 tranșe pe an școlar)

Conform articolului 5.8 din Contractul de Școlarizare, au fost prezentate argumentele care susțin modificarea taxei școlare:

1. Creșteri salariale pentru personalul instituției cu un procent estimat între 10-25% pentru anul școlar 2019-2020;

2. Creșterea costului utilităților de la 1 ianuarie 2019:
a) Energia electrică: +40%
b) Energia termică : +28%
3. Curs Euro: de la 4.6440 la 31 august 2018 la 4.7451 la 15 februarie 2019.

Pentru semnarea actului adițional de modificare a taxei școlare (Conform articolelor 11.1 - 11.3 din Contractul de Școlarizare), părinții elevilor înmatriculați sunt invitați la secretariatul fiecărui sediu până la data de 29 martie 2019.  Restul clauzelor din Contractul de Școlarizare rămân în vigoare.

Mulțumim pentru încredere și colaborare și vă asigurăm că obiectivul nostru constant este continuarea procesului de dezvoltare instituțională, pentru a asigura servicii educaționale de calitate.

Notă: Precizăm că părinții elevilor de la final de ciclu vor avea termene diferite pentru încheierea contractului de școlarizare pentru următorul ciclu, după cum urmează:

- clasa a VIII-a - 8 iulie 2019 (interval de 1 săptămână după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea în Educație);

- clasele a IV-a - interval de 4 săptămâni de la prezentarea ofertei educaționale pentru ciclul gimnazial (urmează ca direcțiunea să comunice data prezentării ofertei).

TAXA ŞCOLARĂ, 2018-2019

- pentru clasele primare și gimnaziale: 1.350 lei x 11 luni pe an școlar;

- pentru clasele liceale: 1.450 lei x 11 luni pe an școlar.

Precizăm că acest cuantum a fost stabilit pornind de la premiza că școlile particulare acreditate vor primi în continuare costul standard per elev.

Taxa școlară se achită în lunile septembrie-iulie, indiferent de prezenţa copilului la şcoală. Această taxă şcolară acoperă în întregime programul educaţional oferit de Școala Elf, încluzând orele din curriculum-ul național obligatoriu, precum și orele din oferta suplimentară specifică școlii noastre.

Nu sunt incluse în taxa şcolară: costul mesei, al rechizitelor şi manualelor şcolare, al uniformei, costurile aferente activităţilor extracurriculare (cercuri dupa ora 16, excursii, tabere etc.).

Reduceri acordate fraților

Familiile cu mai mulți copii vor beneficia de reducere cu 5 sau 10 procente:

- reducere de 5% din taxa celui de-al doilea copil;

- reducere de 10% din taxa celui de-al treilea copil.

Pentru a beneficia de bursa pentru frați, părinții vor înregistra la secretariat o cerere de aplicare a clauzei de reducere pentru frați, la care vor anexa certificatele de naștere ale copiilor înmatriculați la Elf.

Reduceri acordate familiilor cu o situație materială dificilă

Bursa socială constă în reducerea procentuală a taxei școlare aferente unui an și se acordă la cererea părinților, pentru elevii cu o situaţie materială dificilă, care sunt deja înmatriculați la Liceul Teoretic „Elf”. Solicitările pentru bursă socială se depun în fiecare an la secretariat, până în data de 1 iulie pentru anul școlar următor, însoțite de un dosar justificativ:

- cerere argumentată, adresată Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Elf”;

- adeverințele de salarii ale părinților/întreținătorilor legali;

- declarație pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu există venituri din alte surse.

 

 

ACHITAREA TAXEI ŞCOLARE

Modalitățile de plată, începând cu data de 1 septembrie 2018, sunt următoarele:

1) In numerar sau prin POS

Doar la secretariatul din str. Coșbuc nr. 1

Program zilnic: orele 8-16
Casier:  Rita Fărcaș
tel. fix: 0364 100 191
mobil: 0724 306 818

2) Prin transfer bancar:
Beneficiar: Liceul Teoretic „Elf”
Cod fiscal 29211790
Cont nr. RO86BTRL01301205D55891XX
Banca Transilvania Sucursala Cluj
Detalii plata: obligatoriu numarul facturii, numele copilului si clasa

3) Cu cardul bancar, online, pe site-ul www.tandarica.ro:

  • accesați SECȚIUNEA PLĂȚI ONLINE (butonul este vizibil oriunde vă aflați pe site-ul www.tandarica.ro, în colțul din dreapta-sus);
  • urmați instrucțiunile, veți fi dirijat spre un site de plăți securizate.
Inapoi
28454 vizualizari