Școala Gimnazială Elf

Taxe și costuri
30Iun

Burse

Liceul Teoretic „Elf” acordă următoarele categorii de burse:

1) Bursa “Maria Jidav” acoperă integral taxa unui an de școlarizare. Se acordă unui elev cu rezultate deosebite în domeniul muzical, o singură dată pe ciclu de școlarizare, pe baza rezultatelor obținute la concursuri de profil.

2) Bursa de Merit 

NOU:  Începând cu semestrul II al anului școlar 2019-2020, cunatumul Bursei de Merit pentru elevii din ciclul liceal cu media peste 9 a crescut la 70 de lei/lună (*11 luni pe an școlar).

Începând cu anul școlar 2018-2019, se acordă Bursă de Merit, în cuantum de 50 de lei/lună, fiecărui elev de liceu cu media peste 9 (pe baza mediei anuale, respectiv a semestrului I):

- Pentru elevii clasei a IX-a, bursa se va acorda elevilor admiși cu o medie de admitere peste 9;

- Pentru elevii clasei a X-a, bursa se va acorda elevilor cu media anuală peste 9.

În anii școlari 2012-2017, Bursa de Merit s-a acordat elevilor:

3) Premiul Gaudeamus se acordă în fiecare an șefului de promoție al absolvenților clasei a VIII-a.

4) Bursă de studiu pentru instrument muzical se acordă copiilor cu aptitudini muzicale deosebite, în limita a 8 elevi pe clasă. Selecția elevilor se face de către catedra de muzică a școlii, la începutul clasei I, pe baza aptitudinilor copiilor. Elevii pot alege studiul următoarelor instrumente: pian, chitară, vioară, percuție. Bursa constă într-o ședință săptămânală de instrument cu un profesor specializat, pe parcursul școlarizării în Liceul Teoretic „Elf”.

5) Bursa socială constă în reducerea procentuală a taxei școlare aferente unui an și se acordă la cererea părinților, pentru elevii cu o situaţie materială dificilă. Solicitările pentru bursă socială se depun în fiecare an, până în data de 1 iulie pentru anul școlar următor.

Dosarul justificativ va cuprinde:

  • cerere argumentată, adresată Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Elf”;
  • adeverințele de salarii ale părinților/întreținătorilor legali;
  • declarație pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu există venituri din alte surse.

6) Reducere pentru frați. Familiile cu mai mulți copii înscriși în Liceul Teoretic „Elf” și/sau Grădinițele „Țăndărică” vor beneficia de 5% reducere din taxa școlară pentru cel de-al doilea frate și 10% reducere pentru cel de-al treilea frate.

Inapoi
6335 vizualizari