Școala Gimnazială Elf

Taxe și costuri
30Iun

Burse

Liceul Teoretic „Elf” acordă următoarele categorii de burse:

1) Bursa “Maria Jidav” acoperă integral taxa unui an de școlarizare. Se acordă unui elev cu rezultate deosebite în domeniul muzical, o singură dată pe ciclu de școlarizare, pe baza rezultatelor obținute la concursuri de profil.

2) Bursa de Merit se acordă în fiecare an școlar pentru doi elevi cu rezultate excepţionale la învățătură, concursuri școlare și comportament, unul din ciclul primar și unul din ciclul gimnazial. Bursa constă în reducerea cu 50% a taxei școlare timp de un an. Un elev poate beneficia de Bursa de Merit o singură dată pe ciclu de școlarizare.

3) Premiul Gaudeamus se acordă în fiecare an șefului de promoție al absolvenților clasei a VIII-a.

4) Bursă de studiu pentru instrument muzical se acordă copiilor cu aptitudini muzicale deosebite, în limita a 8 elevi pe clasă. Selecția elevilor se face de către catedra de muzică a școlii, la începutul clasei I, pe baza aptitudinilor copiilor. Elevii pot alege studiul următoarelor instrumente: pian, chitară, vioară, percuție. Bursa constă într-o ședință săptămânală de instrument cu un profesor specializat, pe parcursul școlarizării în Liceul Teoretic „Elf”.

5) Bursa socială constă în reducerea procentuală a taxei școlare aferente unui an și se acordă la cererea părinților, pentru elevii cu o situaţie materială dificilă. Solicitările pentru bursă socială se depun în fiecare an, până în data de 1 iulie pentru anul școlar următor.

Dosarul justificativ va cuprinde:

  • cerere argumentată, adresată Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Elf”;
  • adeverințele de salarii ale părinților/întreținătorilor legali;
  • declarație pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu există venituri din alte surse.

6) Reducere pentru frați. Familiile cu mai mulți copii înscriși în Liceul Teoretic „Elf” și/sau Grădinițele „Țăndărică” beneficiază de 10% reducere din taxa școlară anuală pentru fiecare copil în parte.

 

Inapoi
4112 vizualizari