Liceul Teoretic Elf

Despre noi
02Apr

Oferta educațională pentru liceu

NOUTĂȚI

Felicitări candidaților admiși la Liceul Teoretic „Elf” în urma primelor două etape de înscrieri!

(Lista actualizată a elevilor admiși - în fișierul atașat - secțiunea DESCARCĂ)

Etapa a III-a de înscrieri  (5 locuri disponibile)

 • 18 iulie - 1 septembrie 2017, completarea online a formularului de preînscriere:

  Formular de preînscriere - click pentru completare

 • MIERCURI  6 septembrie 2017, a treia etapă de interviuri
  (programarea pe ore va fi comunicată în cursul zilei de 4 septembrie 2017, prin email, părinților care au completat formularul online).

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:
OBLIGATORIU:
- carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare.
- copie după actul de identitate sau certificatul de naștere.
FACULTATIV:
- portofoliu educațional - o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni civice, de voluntariat etc.;

 • 6 septembrie 2017 - publicarea listei finale a elevilor admiși.
  Rezultattul interviului (ADMIS/RESPINS) nu poate fi contestat.
 • 6-8 septembrie 2017 - candidații admiși vor depune dosarul de înscriere, pentru confirmarea locului obținut.

 Criterii de admitere 

 • Interviu în limba engleză
 • Media de admitere: minimum 8,50
 • Media 10 la purtare în clasele V-VIII

Prezentare ofertă

În mod constant printre primele școli din județul Cluj, după o experiență de peste 20 de ani în învățământul preuniversitar, Școala Gimnazială „Elf” își propune extinderea ofertei educaționale la nivel de liceu.

Liceul Teoretic „Elf” va funcționa cu o clasă a IX-a de 25 locuri, specializarea „Științele naturii”, oferind în plus module de dezvoltare personală și de pregătire suplimentară pentru bacalaureat și admiterea la facultate.

Colaboratorii noștri sunt profesori cu experiență, dar în același timp deschiși și dispuși să învețe în permanență. Sunt oameni entuziaști, care au acceptat provocarea de a face parte din echipa noastră. Împreună, vom construi un liceu care să răspundă nevoilor identificate de părinți și elevi: lecții predate într-o manieră interesantă, preocupare constantă pentru dezvoltarea complexă a elevilor, într-un mediu cald și sigur.

Vom iniția colaborări cu mediul universitar, vom continua să organizăm schimburi de experiență cu școli din alte țări și, un aspect foarte important pentru noi, vom crea un cadru care să permită comunicarea constantă cu părinții elevilor noștri.

  De ce Liceul ELF?  

• Pentru că este ALTFEL!

• Pentru că lucrezi cu profesori entuziaști și bine pregătiți.

• Pentru că îți oferă sprijin în dezvoltarea personală complexă.

• Pentru că te pregătește pentru BAC începând din clasa a IX-a.

• Pentru că te pregătește pentru admiterea la facultate și pentru viață.

• Pentru că nu ai nevoie de meditații și te poți bucura de timpul liber.

Scoala Elf

  Oferta educațională  

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic „Elf”

Specializarea: Știinţe ale naturii & module suplimentare

Limba de predare: română

Limbi străine: limba engleză și franceză/germană

Număr locuri: 25 locuri, clasa a IX-a

  Program  

Programul va avea două componente:

Orele obligatorii, conform specializării „științe ale naturii”, se vor desfășura de luni până joi în intervalul orar 8-15, cu pauză de masă, și vineri între 8-10.

Programul suplimentar se va desfășura în fiecare zi de vineri după ora 10, structurat în trei module, în cicluri de câte 4 săptămâni: 

Program module

Modulul „Dezvoltare personală” se adresează tuturor elevilor și va cuprinde cursuri de gramatica limbii române, Public Speaking, Debate, Drama, Creative Writing, terapie prin artă (diferit în fiecare an școlar).

La alegere:

Modulul „Științe” oferă pregătire pentru facultățile de medicină, farmacie, stomatologie etc. (biologie, fizică, chimie, matematică);

sau

Modulul „Tehnic” asigură pregătire pentru facultăți tehnice (arhitectură, construcții, inginerie, design, informatică etc.).  

  Procedură înscrieri  

- se completează online formularul de preînscriere;

- interviu în limba engleză (comisia de interviu este formată din dirigintele clasei, profesorii de limba română și matematică ai clasei, psihologul școlii, director)

- confirmarea locului prin depunerea dosarului de înscriere - doar pentru elevii admiși.

Conținutul dosarului de înscriere*
(toate documentele de mai jos, cu excepția actului de identitate, se eliberează de către instituția de învățământ unde elevul a absolvit ciclul gimnazial)

a) cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Elf” (se obține de la secretariat);

b) cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

d) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

e) fișa medicală;

f) contractul de școlarizare (însoțit de copii după cărțile de identitate ale părinților);

g) dovada plății taxei de înscriere.
Program secretariat: orele 9:00-14:00 (la sediul din str. Coșbuc nr. 1)

  Taxe de școlarizare  

Taxa de școlarizare pentru liceu va fi 1.200 lei/lună *  11 luni pe an.

Taxa de înscriere este de 400 lei (se plătește o singură dată, la înscrierea în ciclul liceal).
Se achită doar de către elevii declarați admiși.

  AUTORIZARE  

Liceul Teoretic „Elf” este autorizat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5771/12.11.2015.

  SEDIUL  

Din septembrie 2017, Liceul Teoretic „Elf” va avea un al treilea sediu, pe strada Teodor Mihaly nr. 56 (în incinta Facultății de Științe Economice „Dimitrie Cantemir”), unde vor funcționa clasele de gimnaziu și liceu ale instituției noastre de învățământ.

https://www.facebook.com/110236142360613/photos/a.1613278662056346.1073742053.110236142360613/1613283765389169/?type=3&theater

 

 SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR 

(ultima actualizare: 18 iulie 2017, ora 13:00 )

Etapa I (9 iunie - 3 iulie):

28  candidați (din care 20 admiși, 17 au confirmat locul).

Etapa a II-a (4 - 13 iulie):

9 candidați (din care 3 admiși, 3 au confirmat locul).

Etapa a III-a (18 iulie - 1 septembrie):

... candidați.

 

Inapoi
19466 vizualizari