Grădinițele Țăndărică

Curriculum
11Iul

Programa noastră

Programa noastra

Fiind o instituție particulară acreditată, programul educațional al gradiniței Țăndărică are la baza curriculumul național.

În acest sens, în grădiniță se lucrează după modelul noului curriculum cu conținuturi integrate abordându-se cele șase teme mari propuse de Ministerul Învățământului ( Cine sunt/ suntem?, Când, cum și de ce se întâmplă?, Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?, Cum planificăm, organizăm o activitate?, Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? și Ce și cum vreau sa fiu?) .

La grădiniță și creșă, curriculumul național este abordat prin intermediul programei noastre specifice în limba engleză și germană, programă care stă la baza identității noastre ca instituție de învățământ.

Ce înseamnă curriculum cu conținuturi integrate?

Teoreticienii argumentează că dobândirea și perfecționarea deprinderilor, valorilor și cogniției se realizează cel mai bine prin intermediul ‘contextelor conectate’, astfel creându-se o imagine de ansamblu asupra posibilitaților de valorificare a cunoștințelor și informațiilor primite de către copii.

Curriculumul integrat se bazează pe teoria inteligențelor multiple a lui Gardner și se poate caracteriza printr-o permisivitate crescută în ceea ce privește atât potențialul de învățare al fiecărui individ ( ‘the learner-centered approach to education’), cât și printr-o abordare globală a informației.

Experiențele timpurii de învățare ale copilului reprezintă fundamentul dezvoltării sale ulterioare.

Programa noastra_2

Grădinița Țăndărică propune un model curricular în acord cu aceste norme și îmbogațit în ceea ce privește aria dezvoltării sociale, personale și a sănătății.

Curriculumul actual este organizat pe șase domenii sau arii curriculare:

1. Limbă și comunicare
2. Activitați matematice
3. Cunoașterea mediului și știință
4. Artă
5. Educația psiho-motrică
6. Om și societate

Și se realizează prin trei tipuri de activități:

1. Activități libere alese ( ALA)
2. Activități pe domenii experențiale (ADE)
3. Activități de dezvoltare personală (ADP)

Inapoi
3082 vizualizari