Grădinițele Elf

Inscrieri
03Apr

Inscrieri

Stimați părinți,

Vă mulțumim că aveți încredere în noi și că ați ales Liceul Teoretic Elf - nivel preșcolar pentru copilul dvs!

Mai jos veți regăsi informații importante cu privire la:

  • Procedura de înscriere pentru ciclul preșcolar;
  • Calendarul de înscrieri pentru nivelul preșcolar 2019-2020;
  • Criteriile de eligibilitate;
  • Conținutul dosarului de înscriere;
  • Locurile disponibile/grupe/sedii nivel preșcolar;

 Procedură pentru înscriere în ciclul preșcolar 

Înscrierile în Liceul Teoretic Elf – nivel preșcolar pentru anul școlar 2019-2020 se vor face conform unor proceduri proprii, care să permită părinților să primească rezultatul admiterii înainte de finalizarea primei etape din calendarul național, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a depune o nouă cerere la o altă grădiniță vizată, dacă nu vor putea fi înscriși la Liceul Teoretic Elf – nivel preșcolar.

În vederea înscrierii la Liceul Teoretic ELF – nivel preșcolar, părinții sau aparținătorii elevului trebuie să se asigure că parcurg următoarele etape:

1. Consultarea paginii web a Liceului Teoretic ELF pentru noutăți legate de înscriere - perioada de desfășurare, criteriile de eligibilitate, număr de locuri disponibile;

2. Completarea formularului online de pre-înscriere la Liceul Teoretic ELF, pentru nivelul preșcolar:

 

LINK pentru formular:


Formular preluare cereri

 

Precizări:

* Completarea acestui formular reprezintă solicitarea de înscriere, în vederea admiterii preșcolarului la Liceul Teoretic ELF – nivel preșcolar și se poate trimite oricând în timpul anului școlar către Comisia de Înscrieri;

* Acest formular va fi prelucrat de Comisia de Înscrieri a Liceului Teoretic ELF și introdus în Baza de Date – secțiunea Înscrieri, în funcție de sediul vizat; 

* În urma evaluării formularelor de pre-înscriere, în cazul în care există un loc disponibil (conform nivelului de vârstă, la sediul vizat), părinții vor fi contactați via e-mail pentru a demara procedura de înscriere;

Notă: Înscrierea se va face în baza criteriilor de eligibilitate aprobate anual de Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ELF.

Prezentarea ofertei educaționale va avea loc în cadrul întâlnirilor individuale sau a Zilei Porților Deschise, în funcție de numărul de solicitări și locurile disponibile.

 Calendarul de înscrieri – nivel preșcolar 

Etapa I

18-29 martie 2019Reînscrierea în anul școlar 2019-2020 a copiilor din Liceul Teoretic Elf – nivel preșcolar;

1-5 aprilie 2019Centralizarea situației și anunțarea numărului de locuri libere pentru fiecare nivel de vârstă, pentru fiecare sediu;

Etapa II

8-19 aprilie 2019 - Depunerea dosarului de înscriere la sediul fiecărei grădinițe (secretariat, în intervalul orar 9:00-15:00);

6 mai 2019Afișarea listei preșcolarilor admiși pe site-ul Liceului Teretic Elf, după aplicarea criteriilor de departajare;

7-17 mai 2019 - Confirmarea locurilor, achitarea taxei de înscriere și completarea contractului de școlarizare și a documentelor aferente, inclusiv a bazei de date.

Etapa III

In eventualitatea în care mai rămân locuri disponibile după derularea primelor două etape, dosarele de înscriere depuse vor fi procesate, conform criteriilor de departajare.

 Conținutul dosarului de înscriere 

  • Cerere înscriere grădiniță completată (documentul se poate descărca de pe această pagina, secțiunea DESCARCĂ);
  •  Copie certificat naștere copil;
  •  Copie buletin părinți;
  •  Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

 Criterii de departajare și documente doveditoare 

1. Existența unui frate înmatriculat în Liceul Teoretic Elf, orice nivel de școlarizare - se verifică în Registrul matricol al unității de învățământ/baza de date;

2. Copii ai cadrelor didactice, nedidactice sau auxiliare care sunt angajați ai Liceului Teoretic Elf - Contractul de muncă;

3. Copilul are rude până la gradul IV care sunt înscriși în Liceul Teoretic „Elf” - Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă gradul de rudenie (declarația se va verifica pentru conformitate cu registrul matricol al unității de învățământ);

4. Copilul locuiește în proximitatea grădiniței - Copie după cartea de identitate a părinților/dovada domiciliului la adresa respectivă;

5. Locul de muncă al unuia dintre părinții copilului este în proximitatea grădiniței - Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă adresa unității unde își desfășoară părintele activitatea;

6. Bunicii copilului sau persoanele care au în grijă copilul după programul de grădiniță locuiesc în proximitatea grădiniței - Copie CI bunici și declarație pe proprie răspundere a ambelor părți (părinți+bunici/persoane care își asumă răspunderea îngrijirii copilului după programul de grădiniță);

7. Copilul a urmat cursuri de limba engleză/germană anterior - Adeverință de la grădiniță din care să reiasă limba străină studiată și numărul de ani de studiu.

  Număr de locuri disponibile / grupe / sedii  

Cartierul Gheorgheni, str. Brâncuși nr. 36

Gupa baby:   15 locuri (2 ani împliniți în septembrie 2019)
Grupa mică:   12 locuri
Grupa mijlocie:  0 locuri
Grupa mare:  4 locuri (lb. germană)

Cartierul Bună Ziua, str. Mozart nr. 35D

Gupa baby: 0 locuri
Grupa mică: 21 locuri
Grupa mijlocie: 0 locuri
Grupa mare: 0 locuri

Cartierul Mănăștur, str. Câmpului nr. 39

Gupa baby: 15 locuri (2 ani împliniți în septembrie 2019)
Grupa mică:  2 locuri
Grupa mijlocie: 0 locuri
Grupa mare: 4 locuri (lb. germană)

Cartierul Grigorescu, str. Donath nr. 143

Gupa baby: 7 locuri (2 ani împliniți în septembrie 2019)
Grupa mică: 6 locuri
Grupa mijlocie: 8 locuri
Grupa mare: 1 loc

 CONTACT PENTRU ÎNSCRIERE 

ELF - Gheorgheni
T: 0745652986, Sorina Palcu-Hangea
Str. Brâncuși nr. 36A, Cluj-Napoca

ELF – Bună Ziua
T: 0745652986, Sorina Palcu-Hangea
Str. Mozart nr. 35 D, Cluj-Napoca

ELF – Mănăștur
T: 0723 798 030, Silvia Cobusneanu
Str. Câmpului nr. 39, Cluj-Napoca

ELF - Grigorescu
T: 0746 521 308, Codruța Hărșan
Str. Donath nr. 143, Cluj-Napoca

Inapoi
12824 vizualizari