Grădinițele Elf

Inscrieri
03Apr

Inscrieri

ÎNSCRIERI:


GRĂDINIȚA ELF 2+

Stimați părinți,

Vă mulţumim că aveți încredere în noi și că ați ales Grădinița Elf pentru copilul dumneavoastră!

 

Mai jos veți regăsi informații importante cu privire la:


• Procesul de admitere
• Cum te înregistrezi la ELF
• Dosarul de înscriere
• Criterii de eligibilitate
• Documente necesare pentru finalizarea înscrierii
• Locurile disponibile/grupe/sedii nivel preșcolar
• Taxa de şcolarizare

1.1. PROCESUL DE ADMITERE

În vederea admiterii la Grădinița ELF părinții sau aparținătorii elevului trebuie să se asigure că parcurg următoarele etape:

1. Consultarea paginii web a Liceului Teoretic ELF www.elf.ro pentru noutăți legate de înscriere: etapele de înscriere, criteriile de eligibilitate, număr de locuri disponibile;
2. Completarea formularului online de înregistrare la Liceul Teoretic ELF, pentru nivelul preșcolar.

Anunț important!
Ziua Porților Deschise va avea loc sambătă 21 martie, în intervalul 9.00-14.00. Va fi o zi în care, toți cei care iau în calcul înscrierea in Gradinitele Elf, pot vizita sediile, având ocazia să stea de vorba cu profesorii și coordonatorii de structură.


N.B. Varsta minima de preluare a copiilor în Grădiniţele Elf este de 2 ani în grupele baby, cu condiţia să existe acest nivel de şcolarizare la sediul vizat.


ETAPELE ADMITERII LA GRĂDINIȚA ELF 2020-2021:

Etapa I
2-13 martie 2020 - Readmiterea în anul școlar 2020-2021 a copiilor înmatriculați deja la Grădinița Elf;
16-20 martie 2020 - Centralizarea situației și anunțarea numărului de locuri libere pentru fiecare nivel de vârstă, pentru fiecare sediu.

Etapa II
23 martie – 3 aprilie 2020 - Depunerea dosarului de înscriere la sediul fiecărei grădinițe (secretariat, în intervalul orar 9:00-15:00);
6-10 aprilie – Procesarea dosarelor;
22 aprilie 2020 – Anunțarea ocupanților locurilor disponibile, după aplicarea criteriilor de eligibilitate;
27 aprilie – 8 mai 2020 - Confirmarea locurilor, achitarea taxei de înmatriculare şi completarea contractului de școlarizare și a documentelor aferente, inclusiv a bazei de date.

Etapa III
In eventualitatea în care mai rămân locuri disponibile după derularea primelor două etape, dosarele de înscriere depuse vor fi procesate, conform criteriilor de departajare.

1.2. CUM TE ÎNREGISTREZI LA ELF 

În vederea înregistrării la Grădinița ELF părinții sau aparținătorii elevului trebuie să completeze următorul formular de preînscriere:

COMPLETEAZĂ FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeScn_BQVST3ixO40TXg5y-eKcE1pif_Z8Af47uod8KRdtluw/viewform


Informații importante:

* Completarea acestui formular reprezintă intenția de înregistrare în vederea admiterii elevului la ELF si se poate trimite oricând, in timpul anului școlar catre Comisia de Înscrieri;

* Acest formular va fi prelucrat de Comisia de Admitere a Liceului Teoretic ELF si introdus în Baza de Date / secțiunea Înscrieri/ Transferuri;

* Aprobarea înscrierii la ELF se va face in baza criteriilor de eligibilitate aprobate anual de Consiliul Adminsitrativ ELF;

* În urma procesării formularelor de înregistrare, veți fi contactați via e-mail și veți fi informaţi cu privire la posibilitatea admiterii la ELF, în funcţie de locurile disponibile.


1.3. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
Dosarul de înscriere la Grădinița ELF trebuie să conțină:
• Cerere înscriere (se poate descărca aici);
• Copie certificat naștere copil;
• Copie buletin părinți;
• Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de eligibilitate (unde este cazul).

 

1.4. CRITERII DE ELIGIBILITATE


Criteriile de eligibilitate se aplică dacă numărul de dosarelor depuse la ELF este mai mare decât numărul de locuri disponibile.


CRITERII DE ELIGIBILITATE aprobate pentru anul școlar 2020-2021:

1. Existența unui frate înmatriculat în Liceul Teoretic Elf, orice nivel de școlarizare - se verifică în Registrul matricol al unității de învățământ/baza de date;
2. Copii ai cadrelor didactice, nedidactice sau auxiliare care sunt angajați ai Liceului Teoretic Elf - Contractul de muncă;
3. Copilul are rude până la gradul IV care sunt înmatriculați la Liceul Teoretic „Elf” - Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă gradul de rudenie (declarația se va verifica pentru conformitate cu registrul matricol al unității de învățământ);
4. Copilul locuiește în proximitatea grădiniței - Copie după cartea de identitate a părinților/dovada domiciliului la adresa respectivă;
5. Locul de muncă al unuia dintre părinții copilului este în proximitatea grădiniței - Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă adresa unității unde își desfășoară părintele activitatea;
6. Bunicii copilului sau persoanele care au în grijă copilul după programul de grădiniță locuiesc în proximitatea grădiniței - Copie CI bunici și declarație pe proprie răspundere a ambelor părți (părinți+bunici/persoane care își asumă răspunderea îngrijirii copilului după programul de grădiniță);
7. Copilul a urmat cursuri de limba engleză/germană anterior - Adeverință de la grădiniță din care să reiasă limba străină studiată și numărul de ani de studiu.


1.4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU FINALIZAREA ÎNSCRIERII:

În urma parcurgerii etapelor de înregistrare, în cazul în care copilul dumneavoastră a fost admis la Grădinița ELF, vă rugăm sa completați dosarul cu documentele necesare pentru finalizarea înscrierii.
• Contract şcolarizare;
• Fişa personală;
• Ghidul părinţilor;
• Regulile de igienă şi sănătate;
• Analizele medicale solicitate;
• Dovada achitării taxei de înscriere şi procesare a dosarului.

 

Documentele vă vor fi puse la dispoziţie de către directorul unității de învățământ.

 

1.5. LOCURI DISPONIBILE 2020-2021 (vor fi anunţate după reînscrieri)

 Inscrieri

 

1.6. TAXA DE ȘCOLARIZARE 2020-2021

Inscrieri taxa

 

 

Inapoi
13772 vizualizari